Reading, spiritueel en energetisch afstemmen voor inzicht in persoonlijke processen

Reading, spiritueel en energetisch afstemmen voor inzicht in persoonlijke processen

Door met een reading spiritueel en energetisch af te stemmen op het energieveld van je wezen, ontvang je antwoord op vragen. Alles wat je meemaakt, leert of bewust maakt, blijft als informatie achter in je energieveld. Je kunt inhaken op deze bron van kennis door op zielsniveau contact te leggen. Deze informatie is beschikbaar en helpt om te herkennen hoe jij jezelf hebt ontwikkeld en wat je nodig hebt om met bepaalde situaties om te gaan. Een aura reading is een waarneming waar op basis van intuïtie informatie wordt gedeeld over het verleden. Wat je hebt meegemaakt en wie je werkelijk bent, wordt in een ruimer perspectief geplaatst. Dit kan in de toekomst dan anders zijn. Als je wilt weten welke talenten en kwaliteiten onbenut blijven, helpt het om via een Reading spiritueel af te stemmen op jouw energieveld.

Relatiereading op afstand

Wanneer je met een reading spiritueel wilt afstemmen op een bepaald thema, dan kan dit op afstand verlopen. Je hoeft hiervoor niet op consult te komen, aangezien de energie over afstand te lezen valt. Een goed thema waarop kan worden gelezen, is een relatie. Vaak komen binnen een relatie veel patronen naar voren. Vanuit je jeugd neem je overtuigingen, patronen en verwachtingen mee en komt dit samen in een verbinding tussen twee mensen. Een reading op de relatie geeft inzicht in de onderlinge dynamiek die tussen jou en je partner tot stand komt. Er kan gekeken worden welke elementen de relatie positief of juist minder bevorderen. Een relatiereading kan bovendien goed aangeven in hoeverre jullie over een kinderwens op één lijn liggen of wat nodig is om een gezinsleven samen gelijkgestemd aan te gaan.

Reading spiritueel ouderschap

Daarnaast kun je een aura reading aanvragen op het thema ouderschap. Hoe kijk je tegen het vader- of moederschap aan? Waar liggen twijfels, zorgen of verwachtingen? Ben je er al helemaal aan toe of heeft het nog tijd nodig? Wanneer je reeds ouder bent, kan een reading op spiritueel, bewust ouderschap inzicht geven in hoe je deze rol ervaart. Waar loop je tegenaan of vind je een goede balans tussen gezinsleven en een wereld vol verplichtingen? Hoe zie je jezelf als ouder en wat heb je hierover meegekregen vanuit huis? Zijn er dingen die je anders wilt doen? Een reading op jouw vader- of moederschap richt de aandacht geheel op deze rol. Ontdek hoe je hier invulling aan kunt geven, zoals je zelf graag wilt. Stem met een reading spiritueel af op diverse persoonlijke processen, voor steun en advies.

Foto: Anete Lusina on Pexels (graag vermelden onder tekst; geen link naar Pexels)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *